Niższy ZUS w 2019 roku

20 lipca 2018 roku w Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą aż 175 tysiącom małych firm korzystania z obniżonych składek ZUS od stycznia 2019 roku.  26 czerwca rząd zdecydował się na skierowanie do Sejmu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zmniejszenia składek na ZUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na małą skalę, często nazywany „Mały ZUS dla małych firm”. Projekt trafił od razu do Sejmu, a ten ustawę uchwalił w szybkim tempie, a senat nie zdecydował się na wniesienie poprawek.

Na czym polegają zmiany w ZUS?

Zgodnie z planami rządu, osoby prowadzące własne firmy, których miesięczne przychody nie przekroczą 2,5-krotności płacy minimalnej, więc w 2018 r.  5 250 zł, będą miały możliwość płacić zmniejszone, zależne od przychodu składki na ZUS. Aktualnie właściciele firm, niezależnie od wysokości przychodów, płacą składkę na ubezpieczenia społeczne o tej samej wysokości. Z wprowadzonych zmian może skorzystać niemal 200 tys. małych firm. Duża część z nich funkcjonuje w niewielkich miastach i powiatach. Zmniejszenie składek ZUS zwiększy ich rentowność i możliwości dalszego rozwoju. Statycznie aż 60 tysięcy firm co roku wypada z systemu zabezpieczenia społecznego właśnie ze względu na brak odpowiedniej skali, a także rentowności biznesu. Wprowadzane zmiany zdecydowanie pomogą także zmniejszyć szarą strefę i pobudzą w Polakach aktywność zawodową i przedsiębiorczość.

Kiedy można skorzystać z obniżonego ZUSu?

Jako podstawa prawna brana pod uwagę podczas obliczenia ZUS w przyszłym roku będzie brany przychód, który został uzyskany przez podatnika w 2018 roku, a także minimalne wynagrodzenie w umowie o prace na stan z grudnia 2018 rok czyli 2100 złotych – 63 tysiące złotych za rok. Aby móc skorzystać z niższych składek na ubezpieczenia społeczne należy prowadzić firmę przez co najmniej 60 dni. Niższy ZUS dotyczy wyłącznie podatników prowadzących własną działalność podatkową. Z tego przywileju nie będą miały możliwości skorzystać firmy funkcjonujące w spółkach cywilnych i osobowych. Po zmianach w ZUS wysokość minimalnej płacy nie jest ważna już tylko dla najmniej zarabiających. Od niej bowiem zależeć będą dodatki, zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne.

Co zmieni ustawa?

Do tej pory właściciele firmy opłacali składki na ZUS w kwocie 1232,16 zł niezależnie od wysokości przychodów. W 2019 roku dzięki zmianom właściciele firm, których miesięczne przychody nie wynoszą więcej niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia, będą mogli płacić niższe, uzależnione od przychodów składki na ZUS. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne powinny być pozytywnym bodźcem dla rozwoju małych film.

Przykład zmian

Właściciel firmy, który w 2018 roku zarabiał średnio tyle, ile wynosiło minimalne wynagrodzenie odprowadzał co miesiąc do ZUS kwotę 1232,16 zł, a więc ponad połowę swoich miesięcznych przychodów. Po zmianach, w 2019 roku przedsiębiorca opłacałby składki na ZUS w okolicach 650 złotych.