Zmiany w rozliczeniu najmu i dzierżawy

Od 2018 roku zmieniła się stawka zryczałtowanego podatku od przychodów wynikających z umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o zbliżonym charakterze. Do tej pory niezależnie od wysokości przychodów, mogliśmy zastosować 8,5% stawkę PIT-28. Od 2018 roku obowiązuje dodatkowa, 12,5 procentowa stawka dotycząca przychodów przekraczających 100 000 złotych.

Aktualne stawki w PIT-28 za najem i dzierżawę

  • 8,5% – stawka obowiązująca dla przychodów do 100 000 złotych,
  • 12,5% – stawka obowiązująca dla przychodów powyżej 100 000 złotych.

Próg 100 000 złotych dotyczy przychodów osiąganych podczas całego roku kalendarzowego, wszystkich posiadanych  oraz wynajmowanych, dzierżawionych nieruchomości (mieszkania, domy, działki, magazyny, itp..). Dwie stawki PIT-28 dotyczą wszelkich rodzajów umów, a więc najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz zbliżonych. O zastosowaniu wyższej stawki decyduje suma przychodów z przychodów ze wszystkim umów w danym roku kalendarzowym.

Jako podatnik nie mamy możliwości w trakcie roku kalendarzowej zrezygnowania z wynajmu na zasadach ryczałtu. Warto na początku roku obliczyć spodziewany przychód, aby dowiedzieć się z jakiej stawki będziemy korzystać. O tym w jaki sposób możemy skorzystać z ryczałtowego rozliczenia za najem i dzierżawę można przeczytać więcej tutaj – PIT-28.

Należy pamiętać, że z PIT-28 w przypadku najmu i dzierżawy możemy korzystać tylko wtedy, gdy dotyczą one prywatnego majątku. O chęci zrezygnowania z rozliczenia najmu na podstawie PIT-28, możemy poinformować Urząd Skarbowy do 20 stycznia roku, w którym chcemy zacząć rozliczać się na zasadach ogólnych.

Termin uzyskania przychodu

Za termin uzyskania przychodu należy liczyć faktyczny moment otrzymania przychodów. Jest on potrzebny, aby zastosować odpowiednią stawkę podatku. Od przychodu z najmu objętego PIT-28 możemy odliczyć wszystkie opłaty za media, które są opłacane w imieniu najemcy, dlatego warto wyszczególnić te wydatki w umowie najmu. W tej sytuacji opłacamy podatek wyłącznie od prawdziwego zysku wynikającego z umowy. Jeśli opłaty za media nie zostaną wyszczególnione, wówczas jako przychód zaliczamy całą kwotę określony w umowie.