Wielki sukces polskiego systemu Twój e-PIT!

Jak powszechnie wiadomo od tego roku polscy podatnicy mogli po raz pierwszy skorzystać z nowoczesnej formy rozliczenia podatkowego, a mianowicie zrobić to za pośrednictwem znanej już wszystkim usługi Twój e-PIT.

Usługa ta miała na celu znaczne ułatwienie dokonania rocznego rozliczenia. Aby tego dokonać Krajowa Administracja Skarbowa zebrała informacje od płatników (pracodawców) o wysokości uzyskanych dochodów przez podatnika i na tej podstawie opracowała zeznania podatkowe w systemie Twój e-PIT. Do przygotowania wniosków posłużono się także zgromadzonymi już w urzędzie skarbowym danymi, które umożliwiły najbardziej dokładne uzupełnienie druku.

Od 15 lutego 2019 roku usługa Twój e-PIT dostępna jest dla podatników, rozliczających się na podstawie druku PIT-37 i PIT-38, co oznacza, że wszystkie osoby zarabiające z tytułu świadczonej pracy oraz zdobywające dochód z papierów wartościowych będą mogły dokonać rozliczenia w najprostszy istniejący sposób na świecie.

Rozliczanie podatku poprzez Twój e-PIT okazało się wielkim sukcesem!

Z informacji wynika, że taki system stworzony do rozliczania podatkowego jest jednym z najbardziej zaawansowanych na czele państw europejskich, a jedyny podobny można znaleźć tylko w Hiszpanii.

Nie da się ukryć, że nowoczesna forma rozliczenia rocznego cieszy się wśród podatników niesamowitą popularnością. Przyjętych deklaracji świadczących o wysokości dochodów składanych przez płatników, czyli pracodawców było 35 milionów. Na ich podstawie KAS przygotował aż 29 milionów deklaracji podatkowych dla podatników.

Jak ustalono już 27 lutego, czyli po 12 dniach od udostępnienia usługi w internecie do użytku odnotowano 8 milionów logowań do portalu podatkowego, a dodatkowo do tego dnia zostało złożonych aż 1,5 miliona rozliczeń!

Aktywność polskich podatników na swoim indywidualnym profilu podatkowym była również zaskakująco wysoka, ponieważ wykonano ponad 40 milionów czynności na stronie usługi Twój e-PIT. Wykonywane czynności miały związek przykładowo z uaktualnieniem danych, takich jak numer konta bankowego, na który chcemy otrzymać zwrot należnego podatku, czy dodaniem przysługujących nam ulg, o których wcześniej informacji nie posiadał urząd skarbowy.

W związku z tak wysoką popularnością programu rozliczeniowego, podczas szczytowych obciążeń podatnicy wykonywali ponad 2000 funkcji jednocześnie w czasie jednej sekundy, natomiast ilość wysyłanych rozliczeń wynosiła niemal 200 na jedną minutę.

Dlaczego warto skorzystać z nowoczesnej formy rozliczenia?

Z pewnością na wielki sukces usługi Twój e-PIT przyczyniła się możliwość korzystania z różnorodnych urządzeń obsługujących internet. Aż 25% podatników nie tylko wypełniło i wysyłało swoje deklaracje rozliczeniowe przy użyciu mobilnych urządzeń, takich jak smartphony i tablety, ale również korzystali z nowoczesnej usługi rozliczeniowej na swoich telewizorach, z funkcją Smart TV.

Ciekawostką jest także, że 75% logujących się na portalu Twój e-PIT korzystało z danych podatkowych do zalogowania, natomiast 25% z nich użyło do tego swojego profilu zaufanego.

Przyszłościowe plany

Jak można wywnioskować z posiadanych danych opracowany w Polsce system rozliczeniowy jest niezwykle atrakcyjny, przynosi wiele pozytywnych rezultatów, a co za tym idzie jest również bardzo wymagający w trakcie przygotowywania do wdrożenia takiej usługi.

Aby wszystko mogło poprawnie funkcjonować wielu specjalistów pracowało nad uruchomieniem tej usługi przez osiem miesięcy. Dodatkowo platforma musi być bardzo wytrzymała na duże obciążenia, gdyż chętnych do korzystania z nowoczesnego programu jest wielu.

Oczywiście Ministerstwo Finansów wraz z Urzędem Skarbowym planują w przyszłości udostępnić tę możliwość również pozostałym podatnikom, zwłaszcza ze względu na ogłoszenie usługi Twój e-PIT wielkim sukcesem.

Już teraz ustalono, iż kolejna grupa podatników, tym razem to przedsiębiorcy, rozliczający się z rocznych dochodów za pośrednictwem druków PIT-36 oraz PIT-36L, czyli w przypadku korzystania z 19-procentowego podatku liniowego.

Rozszerzenie usługi Twój e-PIT o dodatkowe druki, które będą przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową dla podatników na podstawie zgromadzonych informacji planowane jest dokładnie na rok po tegorocznej premierze usługi, czyli na 15 lutego 2020 roku.

Oczywiście z pewnością myśli się już o pozostałych podatnikach, aby także oni mogli korzystać z nowoczesnych możliwości rozliczeniowych w naszym kraju, gdyż wynika z tego, że Polacy lubią korzystać z wygodnych metod załatwiania swoich spraw urzędowych.

Dodatkowo dobra wiadomość jest taka, iż plany rozwoju usługi obejmują ostatecznie pełną integrację z platformami wykorzystywanymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz rejestrem PESEL. Taka idea ma finalnie doprowadzić do tego, aby każdy Polak mógł załatwić wszystkie sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, czy korzystając z mobilnego urządzenia, co znacznie ułatwia i znacznie poprawia funkcjonowanie systemu podatkowego, który nie da się ukryć często kojarzony jest z uporczywym obowiązkiem, trudnym do zrealizowania.

Dzięki wprowadzeniu platformy Twój e-PIT podatnicy dokonują swoich rozliczeń wykonując tylko kilka kliknięć.