Jak skorzystać z ulgi internetowej w Twój e-PIT?

Ministerstwo Finansów od tego roku udostępnia podatnikom, którzy dokonują zeznania podatkowego przy pomocy PIT-37 oraz PIT-38, wypełnione już deklaracje rozliczeniowe za 2018. Znajdują się w nich uzyskane przez urząd skarbowy informacje dotyczące wysokości uzyskanych dochodów, dzięki złożonym przez płatników drukom PIT-11 oraz opracowane na podstawie poprzednio składanych zeznań podatkowych, co umożliwiło uwzględnienie również ulg podatkowych, z których zwykle korzysta podatnik.

Czy ulga internetowa będzie uwzględniona w Twój e-PIT?

W przypadku ulgi internetowej podatnicy mogą nie posiadać jej uwzględnionej w przygotowanym rozliczeniu, ze względu na nietypowy charakter ulgi internetowej, gdyż jest ona możliwa do odliczenia przez podatników tylko dwa razy, następujące rok po roku.

Z tego powodu w wypełnionym druku e-PIT nie będzie ona wpisana. Wówczas, gdy chcemy rozpocząć podczas aktualnego rozliczenia korzystanie z ulgi internetowej musimy po zalogowaniu się na swój profil podatkowy skorzystać z niej sami.

Ile można odliczyć?

Dzięki zastosowaniu ulgi internetowej podatnik może odliczyć maksymalnie za dany rok podatkowy kwotę 760 złotych. W przypadku dokonywania rozliczenia wraz z małżonkiem, każdy z nich ma możliwość skorzystania z własnego limitu, co oznacza, że obojgu małżonków przysługuje po 760 zł, co łącznie daje kwotę 1520 złotych.

Warto zaznaczyć, że małżonkowie mogą dowolnie podzielić wydatkowaną kwotę na siebie, przykładowo, gdy wydali oni w ciągu roku 1000 złotych w związku z korzystaniem z dostępu do internetu, to jedno z nich ma prawo odliczyć w swoim zeznaniu 760 zł, natomiast drugie umieści w swojej części kwotę 240 złotych.

Jak można skorzystać z ulgi internetowej?

Kiedy zdecydujemy się na rozpoczęcie korzystania z ulgi internetowej przez dwa następujące po sobie lata musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że ulga dostępna jest wyłącznie w przypadku posiadania udokumentowanych wydatków związanych z opłacaniem internetu.

Dokumenty będą stanowiły dowód poniesionych kosztów, jeśli będzie na nich zawarte imię i nazwisko kupującego usługę podatnika, dane identyfikujące sprzedającego, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę, jaka jest należna za zakup.

Dodatkowo faktura posiadać musi zapis, że ustalona kwota została już opłacona przez podatnika, tylko wtedy będzie to odpowiednio udokumentowany dowód poniesienia kosztów.

Ulgę internetową odliczyć można przy pomocy druku PIT/O, którego należy wypełnić, a następnie uzyskaną kwotę należy przepisać do rozliczenia rocznego, aby dokonać odliczenia od dochodu podatnika.

Jakie koszty na internet można uwzględnić?

Oprócz standardowej formy korzystania z Internetu, poprzez wykupienie usługi, podatnicy mają prawo również do odliczenia kwoty opłaconej za Internet w telefonie komórkowym, ale także za korzystanie z sieci wireless, posiadanie mobilnego modemu oraz za korzystanie z kafejek internetowych.

Oczywiście nie możemy wówczas zapomnieć o odpowiednim udokumentowaniu poniesionych kosztów, czyli posiadaniu faktury.