Jak uzyskać profil zaufany?

Profil Zaufany jest nowoczesną formą składania podpisu na wnioskach i podaniach, związanych z rozmaitymi sprawami urzędowymi. Przyda się on również w trakcie składania rozliczenia podatkowego na platformie Twój e-PIT.

Czym jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany to potwierdzony zestaw danych, które identyfikują osoby na podstawie imienia lub imion, nazwiska, daty urodzenia oraz numeru PESEL. Dzięki potwierdzeniu danych oraz odpowiednim zabezpieczeniom profil zaufany jest bardzo bezpieczną formą składania podpisu tak, aby nikt inny nie mógł tego dokonać.

Co można zyskać?

Dzięki założeniu profilu zaufanego mamy możliwość korzystania z wielu usług urzędowych, które możliwe są do załatwienia online.

Możemy między innymi skorzystać z nowoczesnej formy składania dokumentów na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, a co za tym idzie mamy możliwość bez wychodzenia z domu złożyć wniosek o dowód osobisty, uzyskać odpis aktów za stanu cywilnego, zgłosić urodzenie dziecka, czy umówić wizytę na NFZ, sprawdzić zwolnienia lekarskie, sprawdzić czy jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia przez pracodawcę, albo założyć firmę, lub też ją zawiesić i wznowić, a nawet sprawdzić posiadane punkty karne, czy nasz dowód jest unieważniony i wiele więcej.

Oczywiście warto pamiętać, że będzie on również przydatny w czasie rozliczenia rocznego przy pomocy usługi Twój e-PIT.

Jak widać, dzięki korzystaniu z profilu zaufanego możemy znacznie ułatwić i usprawnić wszelkie zwykle uciążliwe sprawy, które do niedawna wymagały osobistej wizyty w placówce urzędowej, gdzie często musieliśmy stać w wieloosobowych kolejkach, marnując mnóstwo swojego czasu. Dodatkowo wielu z nas niejednokrotnie zdarzyło się zapomnieć o niezbędnych dokumentach, co sprawiało, że musieliśmy ponownie udać się do urzędu. Dzięki profilowi zaufanemu, który umożliwia załatwienie wszystkiego, jedynie przy pomocy kliknięcia myszką w swoim własnym domu.

Jak założyć Profil Zaufany?

Aby założyć swój indywidualny profil mamy do wyboru kilka opcji.

Pierwsza z nich to założenie profilu przy pomocy swojego konta bankowego. Jest to możliwe, dzięki temu, że dane posiadane przez bank są wiarygodne, dlatego nie będzie konieczności potwierdzania swoich danych w urzędzie. Na samym początku musimy jednak sprawdzić, czy nasz bank posiada możliwość założenia profilu zaufanego. Kiedy już sprawdzimy tę możliwość, należy zalogować się na swoje konto bankowe oraz wyszukać formularz zakładania profilu. Wówczas, aby korzystać z profilu zaufanego musimy logować się do niego przy wykorzystaniu opcji logowania przez system naszego banku.

Druga opcja przeznaczona jest dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny. Wówczas podczas zakładania profilu zaufanego wystarczy podpisać wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. W tym przypadku również dokonamy wszystkiego bez wychodzenia z domu oraz bez konieczności potwierdzania danych w urzędzie.

Kolejną dostępną opcją jest zadeklarowanie chęci posiadania profilu zaufanego poprzez wypełnienie wniosku przez Internet, a następnie potwierdzenie danych w punkcie potwierdzającym. Aby tego dokonać należy wejść na stronę profilu zaufanego lub stronę ePUAP oraz wybrać opcję ZAREJESTRUJ. Następnie należy dokładnie wypełnić formularz i ponownie kliknąć zarejestruj, wówczas zostanie wysłany nasz wniosek o założenie profilu zaufanego. Kolejnym krokiem, na którego dokonanie mamy 14 dni od złożenia wniosku przez Internet, jest zgłoszenie się do wybranego punktu potwierdzającego, gdzie należy okazać swój dokument tożsamości oraz osobiście podpisać wniosek.

Gdzie są punkty potwierdzające profil zaufany?

Aby to sprawdzić najlepiej będzie wyszukać je na stronie profilu zaufanego. W wyszukiwarce wybrać opcję filtrowania po miejscowości, a następnie wybrać swoje miasto. Wówczas wyświetli nam się lista dostępnych punktów potwierdzających.

Kto może założyć profil zaufany?

Każda osoba posiadająca numer PESEL ma możliwość założenia profilu zaufanego. Aby tego dokonać należy mieć przy sobie dokument taki jak dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu. Warto zaznaczyć, że założenie profilu jest całkowicie bezpłatne. Dodatkowo ważną informacją jest to, że nasz profil będzie gotowy do użycia natychmiast po jego potwierdzeniu. Profil zaufany jest ważny 3 lata od złożenia wniosku, następnie należy przedłużać go o kolejne 3 lata.