Jak zapłacić należny podatek?

Wysokość należności podatkowej, jaką trzeba opłacić do urzędu skarbowego wynika z rozliczonego druku PIT. Ostatecznym terminem na dokonanie płatności przez podatnika jest 30 kwietnia.

Termin zapłaty, a Twój e-PIT

Dzięki wprowadzeniu usługi Twój e-PIT podatnicy mają możliwość znacznie prostszego rozliczenia swojego podatku, gdyż ich wniosek został już wypełniony przez Krajową Administrację Krajową, która otrzymała informacje od pracodawców o wysokości uzyskanych dochodów przez podatnika w danym roku podatkowym.

Dodatkowo jedną z opcji w nowej usłudze jest automatyczne wysłanie deklaracji przygotowanej przez urzędników, w przypadku gdy podatnik zrezygnuje z uzupełniania swojego druku i w ogóle nie zaloguje się do systemu, wówczas ostatniego dnia rozliczeniowego, czyli 30 kwietnia, przygotowana deklaracja rozliczeniowa zostanie wysłana automatycznie do rozliczenia do urzędu skarbowego.

W takim przypadku podatnik nie zdążyłby na opłacenie należnego podatku, skoro tego samego dnia została wysłana deklaracja, więc takie osoby będą musiały oczekiwać na informację, wysłaną przez urząd o wysokości należnego podatku. Wówczas podatnik będzie miał tydzień na jego uregulowanie, licząc od dnia otrzymania powiadomienia.

Dostępne formy płatności

Kwotę podatku, który wynika z rozliczenia rocznego podatnicy opłacać mogą zarówno poprzez przelew na rachunek bankowy urzędu skarbowego, który jest przeznaczony do przyjmowania należności z tytułu rozliczenia PIT, jak i osobiście.

Osoby korzystające z gotówkowego opłacenia należności powinny zgłosić się bezpośrednio do swojej placówki urzędu skarbowego, a następnie opłacić kwotę u obsługi kasowej.

W przypadku opłacenia podatku przelewem podatnicy mają możliwość wykonać go osobiście poprzez Internet, ale również możliwe jest wpłacenie gotówki na rachunek urzędu skarbowego w banku, na poczcie, biurze usług płatniczych, czy poprzez SKOK.

Opłacenie podatku przez osobę trzecią

Podatnicy zobowiązani są do opłacenia z własnych środków należnego podatku, są jednak sytuacje, w których uiszczenia należności dokonać musi inna osoba.

W przypadku małżonków, którzy podczas wypełniania deklaracji podatkowej zdecydowali się na wspólne rozliczenie mogą beż żadnych komplikacji opłacić całość podatku, również w przypadku śmierci jednego z małżonków, druki opłaca całkowitą należność sam.

Opłacenie podatku przez trzecią osobę jest możliwe w przypadku najbliższych osób z rodziny, do których zaliczają się oprócz małżonka także rodzeństwo, rodzice, ojczym, macocha, jak również dzieci i pasierbowie.

Ważną informacją jest, iż dokonanie opłaty podatku przez osobę trzecią jest możliwe tylko wtedy, gdy kwota ta nie przekracza 1000 złotych.

Kto musi opłacić podatek bezgotówkowo?

Do bezgotówkowego opłacenia podatku zobowiązani są podatnicy, którzy w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej uzupełniają księgi rachunkowe lub podatkowe księgi przychodów i rozchodów. W takim przypadku podatnicy muszą dokonać opłaty poprzez bank, instytucję płatniczą, instytucję pieniądza elektronicznego lub poprzez SKOK.

Wyjątkiem są mikroprzedsiębiorstwa, które nie mają obowiązku opłacenia bezgotówkowo swojego podatku i mają możliwość skorzystania z opcji zapłaty gotówką.

Nieopłacony podatek w terminie

Jak można się domyślać uniknięcie obowiązku opłacenia należnego podatku może dla podatnika stać się dużą nieprzyjemnością. Nieopłacona kwota podatku staje się zaległością podatkową, do której zostają naliczane odsetki, rozpoczynając od dnia następującego po ostatecznym terminie na dokonanie wpłaty do dnia, w którym podatek zostanie opłacony.

Dodatkowo zaległości podatkowe podlegają administracyjnemu postępowaniu egzekucyjnemu. Takie postępowanie może zostać wszczęte już po pierwszym wysłanym do podatnika piśmie, informującym o posiadaniu zaległości oraz wzywającym do dobrowolnego opłacenia podatku, w trybie natychmiastowym.

Zdarza się również, że urząd skarbowy umarza zaległości podatników i nie zostaje wówczas rozpoczęte ściąganie należności. Urzędnicy mają taką możliwość w przypadku kwoty podatku, nieprzekraczającej 58 złotych.

Ważna informacja dotyczy osób, których rozliczenia roczne zostały wysłane do urzędu skarbowego w sposób automatyczny, poprzez usługę Twój e-PIT. Tacy podatnicy będą mieli tydzień na opłacenie wynikającego z deklaracji podatku, aby uniknąć nieprzyjemności związanych z zaległościami podatkowymi.