PIT-28

Z formularza PIT-28 podatnicy korzystają w sytuacji, gdy uzyskiwali przychody objęte podatkiem w formie zryczałtowanej od przychodów ewidencjonowanych z tytułu:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, a także umów o zbliżonym charakterze, dotyczącym wyłącznie wynajmu prywatnego.

Zmiany w PIT-28 za 2018 rok

Uwaga! Od rozliczenia za 2018 rok zmieniły się zasady naliczania podatku od najmu, dzierżawy oraz umów zbliżonych. Stawka 8,5 podatku od przychodów z najmu dotyczy wyłącznie do progu 100 tysięcy złotych. Powyżej tej kwoty korzystamy ze stawki wynoszącej 12,5%. Do tej pory niezależnie od wysokości przychodów korzystaliśmy ze stawki 8,5 procentowej.

PIT-28 na skróty

Jak skorzystać z ryczałtu?

O chęci skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego oraz o fakcie podpisania umowy najmu lub dzierżawy powinniśmy poinformować Urząd Skarbowy.

W przypadku działalności gospodarczej obowiązują dwa terminy, które zależne są od naszej sytuacji. Jeśli zamierzamy skorzystać z rozliczenia w ramach PIT-28, a prowadzimy już działalność gospodarczą, musimy do 20 stycznia roku, w którym zaczynamy korzystać z ryczałtu złożyć oświadczenie w Urzędzie Skarbowym o chęci rozliczenia na podstawie PIT-28. Jeśli zakładamy działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, należy zgłosić chęć skorzystania z ryczałtu najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego miesiąc, w którym uzyskaliśmy pierwszy przychód. W przypadku, gdy pierwszy przychód nastąpił w grudniu, czas na złożenie oświadczenia jest krótszy, bowiem do końca roku.

Prawo do rozliczeń na podstawie ryczałtu przysługuje na cały rok podatkowym. W sytuacji, gdy nasze przychody przekroczą limit 150 tysięcy Euro (w przeliczeniu na złotówki), podatnik straci możliwość korzystania z PIT-28 w kolejnym roku. Do takiej sytuacji dojdzie również, wtedy gdy dojdzie do rozszerzenia przedmiotu działalności o czynności, których nie można rozliczyć ryczałtem, a także w sytuacji, gdy wykonujemy usługi dla byłego lub obecnego pracodawcy. W przypadku, gdy nasze przychodu w trakcie roku przekroczą limit 150 000 Euro, nie tracimy bezpośrednio możliwości rozliczeń na podstawie PIT-28. Dopiero w kolejnym roku będziemy musieli opłacać PIT na zasadach ogólnych w skali podatkowej lub w liniowej.

Druk PIT-28 i załączniki (PDF)

Aktualny druk PIT-28 za 2018 rok do rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego oraz najmu, dzierżawy i umów zbliżonych. Informacje o PIT-28
Pobierz
Załącznik przeznaczony dla osób korzystających z ulg podatkowych oraz odliczeń od dochodu Informacje o PIT/O
Pobierz

Rozliczenie wspólne w PIT-28

Podatnicy rozliczający się z PIT-28 nie mają możliwości skorzystania z rozliczenia wspólnego. Nie można korzystać z rozliczenia łącznego, jeśli korzystamy z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W sytuacji, gdy przychody pochodzą z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy wspólnego majątku małżeństwa, powinni złożyć dwie odrębne deklaracje PIT-28.

Celem braku możliwości wspólnego rozliczenia jest zapobiegnięcie sytuacji, w której część dochodów rozliczana jest na zasadach ogólnych, a druga część na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Jedynie rozliczenie przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy pozwala na wspólne rozliczenie innych przychodów, również takich, które objęte są podatkiem na zasadach ogólnych.

Jakie terminy obowiązują w PIT-28?

Podatnicy rozliczający się na podstawie deklaracji PIT-28 mają mniej czasu na wysłanie PITa do Urzędu Skarbowego niż osoby korzystające z druków PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Osoby korzystające z ryczałtu ewidencjonowanego oraz uzyskujący przychody w ramach umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów zbliżonych mają czas na złożenie deklaracji podatkowej PIT-28 do 31 stycznia 2019 roku. W przypadku, gdy ostatni dzień stycznia przypada na sobotę lub niedzielę, termin zostaje przesunięty na kolejny dzień roboczy.

Ulgi i odliczenia w PIT-28

W PIT-28 podatnicy nie mają możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów. Często jednak rekompensuje to niższa stawka podatku. W ramach PIT-28 przysługują nam odliczenia:

  • składki na ZUS,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • ulg i odliczeń odliczanych od dochodu,
  • ulgi abolicyjnej.