PIT-36

Ikonka - druk PIT-36Druk PIT-36 jest przeznaczony głównie dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

Dzięki drukowi PIT-36 rozliczamy nasze przychody opodatkowane na 18 lub 32 procent. Z tej formy nie powinni korzystać podatnicy, którzy uzyskali wyłącznie inne przychody, opodatkowane według innej skali. W przypadku uzyskania przychodów w wysokości nie przekraczającej kwoty zwolnionej od podatku, nie składamy żadnego druku rozliczeniowego.

PIT-36 na skróty

Kiedy wybrać PIT-36?

Zeznanie podatkowe w postaci druku PIT-36 należy złożyć do urzędu skarbowego, kiedy prowadziliśmy pozarolniczą działalność gospodarczą, która opodatkowana jest na ogólnych zasadach skali podatkowej, także, kiedy podatnik korzysta z kredytu podatkowego. Dodatkowo jeśli uzyskaliśmy przychód pochodzący z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, czy też z tytułu umów, które mają podobny charakter oraz są opodatkowane według ogólnych zasad opodatkowania. Podatnicy powinni sięgnąć po PIT-36 również w sytuacji uzyskania przychodów związanych ze źródłami krajowymi, od których samodzielnie opłacaliśmy zaliczki na podatek, w przypadku podjęcia pracy u płatnika, pochodzącego spoza terytorium naszego kraju, a także w przypadku pozyskania przychodów, które są opodatkowane przy zastosowaniu ogólnych zasad skali podatkowej, od których w roku rozliczeniowym nie były odprowadzane zaliczki od podatku przez płatnika oraz podatnika.

PIT-36 należy wybrać również, kiedy chcemy rozliczyć straty z jakiegokolwiek źródła, które jest opodatkowane na ogólnych zasadach.

Druk PIT-36 i załączniki (PDF)

Aktualny druk PIT-36 za 2018 rok Informacje o PIT-36
Pobierz
Załącznik PIT/B dla osób prowadzących działalność gospodarczą Informacje o PIT/B
Pobierz
Informacja o odliczeniu kosztów poniesionych na działalność badawczo - rozwojową Informacje o PIT/BR
Pobierz
Dla osób korzystających z odliczeń z tytułu spłaty odsetek, gromadzenia oszczędności, remontu i modernizacji mieszkania lub domu. Informacje o PIT/D
Pobierz
Wypełniają podatnicy prowadziący działalność z działów specjalnych produkcji rolnej. Informacje o PIT/DS
Pobierz
Informacja o dochodach małoletnich. Informacje o PIT/M
Pobierz
Załącznik przeznaczony dla osób korzystających z odliczeń od dochodu lub od podatku. Informacje o PIT/O
Pobierz
Informacja o dochodach dla osób zwolnionych z PIT Informacje o PIT/Z
Pobierz

Przychody łączone

Temat ten dotyczy osób, które oprócz standardowej pracy lub działalności, opodatkowanej według ogólnych zasad, w roku rozliczeniowym uzyskały także przychody z innych źródeł.
Wówczas podatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji PIT-36 oraz dodatkowej, odpowiedniej do źródła przychodów deklaracji. Przykładowo, jeśli posiadamy przychód z tytułu najmu mieszkania musimy złożyć dodatkowo wypełniony wniosek PIT-28.

W sytuacji, kiedy prowadzimy jednak spółkę i nasz wspólnik rozlicza się przy zastosowaniu ryczałtu, my również jesteśmy zobowiązani do rozliczenia się na tej zasadzie. Nie jest wtedy możliwe zastosowanie PIT-36, czy też PIT-36L. Jeśli wspólnicy podejmą decyzję o zastosowaniu ryczałtu, każdy ze wspólników musi zastosować się do rozliczenia według PIT-28.

Również, kiedy posiadamy spółkę i korzystamy z rozliczenia się według podatku liniowego, wówczas nasze przychody indywidualne nie mogą zostać rozliczone w ramach skali podatkowej. W takiej sytuacji należy złożyć wyłącznie PIT-36L. Podatek liniowy przeznaczony jest do wszelkich form prowadzenia działalności, do których stosujemy przepisy ustawy o podatku dochodowym od fizycznych osób.

Rozliczenie z małżonkiem

Formularz rozliczeniowy PIT-36 umożliwia rozliczenie się wspólne z małżonkiem. Nie jest to jednak możliwe, gdy przez cały rok rozliczeniowy małżonkowie nie byli w związku małżeńskim, czy też nie istniała wówczas wspólność majątkowa. Nie mamy możliwość skorzystania z formy wspólnego rozliczenia podatku, kiedy ma zastosowanie podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, czy też podatek tonażowy.

Podatnik samotnie wychowujący dziecko

Osoby, które uzyskały przychody związane z ogólnymi zasadami opodatkowania mają możliwość rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecka, przy pomocy PIT-36.

Jest to możliwe, kiedy dziecko, które wychowujemy jest małoletnie lub posiada poniżej 25 lat i dodatkowo uczęszcza do szkoły lub uczelni, czy też bez względu na wiek dziecka, w przypadku gdy dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Dochody dzieci

Jeżeli małoletnie dziecko uzyskało przychody, na przykład w czasie okresu wakacji mamy obowiązek doliczenia jego dochodów w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym. Druk PIT-36 jest jedynym, który umożliwia taką formę zeznania podatkowego, więc także jeśli zwykle rozliczamy nasze dochody np. przy użyciu PIT-37 i tak musimy wybrać w tym wypadku formularz PIT-36.

Praca za granicą

W przypadku podjęcia pracy u zagranicznego pracodawcy, u którego uzyskaliśmy zatrudnienie należy skorzystać z druku PIT-36.

Jeśli jednak przychody uzyskane były za pośrednictwem polskiego płatnika, należy wybrać wtedy PIT-37.

Likwidacja działalności

Bardzo ważną kwestią, jaką muszą zapamiętać podatnicy, którzy w roku rozliczeniowym prowadzili działalność gospodarczą, a następnie jeszcze w trakcie jego trwania została ona zlikwidowana, jest to, aby rozliczyć się wówczas przy pomocy PIT-36, a nie PIT-37, tak jak zwykle rozliczają się polscy przedsiębiorcy.

Obcokrajowcy

Osoby, będące cudzoziemcami, które uzyskują przychody, które podlegają opodatkowaniu w Polsce, a dodatkowo ich miejsce zamieszkania jest inne niż w naszym kraju, które jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, albo w innym kraju, który należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy też w Konfederacji Szwajcarskiej, mogą sięgnąć po druk PIT-36. W przypadku, gdy jednak podatnik uzyskał wyłącznie przychody, pochodzące od polskiego płatnika, na podstawie umowy o pracę należy skorzystać z formularza PIT-37.