Co jest potrzebne do rozliczenia druku PIT-37?

Deklarację podatkową, rozliczaną głównie przez pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy, podatnicy wypełniają na podstawie PIT-11, który jest drukiem wypełnionym przez naszego płatnika i stanowi informację o wysokości uzyskanych przychodów.

Dodatkowo podatnicy korzystać mogą z otrzymanych:

  • PIT-40A/11A, który jest informacją o wysokości rent, emerytur oraz innych zasiłków,
  • PIT-8C, wypełniany w przypadku uzyskania przychodu z tytułu pobranego stypendium,
  • PIT-R, który stanowi informację na temat wysokości przychodu, który został uzyskany poprzez pełnienie obowiązków obywatelskich oraz społecznych.