Co można odliczyć w PIT-36?

Podatnicy, rozliczający się przy pomocy formularza PIT-36 w swoich odliczeniach, czyli głównie przedsiębiorcy prowadzący własną pozarolniczą działalność mogą uwzględnić wiele ugl i odliczeń, które nie są możliwe dla tych, którzy swoją działalność rozliczają przy zastosowaniu ryczałtu ewidencjonowanego.

Podczas rozliczania przychodów poprzez PIT-36 można:

  • Dokonać rozliczenia wspólnego z małżonkiem, oczywiście pod warunkiem, że związek małżeński nie został zakończony w danym roku podatkowym oraz żaden z małżonków nie posiada przychodów, które rozlicza przy pomocy PIT-28, chyba że pochodzą one z tytułu najmu czy dzierżawy.
  • Rozliczyć się, jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub dzieci, jeśli są one osobami niepełnoletnimi lub posiadają poniżej 25 lat, jednocześnie ucząc się lub studiując oraz dzieci niezależnie od wieku, w przypadku pobierania zasiłków pielęgnacyjnych i rent na dziecko.
  • Dokonać rozliczenia straty z pięciu ubiegłych lat, która pomniejsza dochód uzyskany przez podatnika w roku podatkowym. W danym roku podatkowym odliczyć można maksymalnie 50% poniesionych strat.\
  • Skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.
  • Rozliczyć ulgę odsetkową.
  • Odliczyć ulgę internetową.
  • Uwzględnić w rozliczeniu składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Obniżyć dochód poprzez odliczenie kwot wpłacanych na zabezpieczenie emerytalne.
  • Skorzystać z odliczenia ulgi dla honorowych dawców krwi.
  • Obniżyć kwotę podatku o ulgę na dziecko, ulgę abolicyjną oraz o składki na ubezpieczenie zdrowotne.