Co to PIT-36L i dla kogo jest przeznaczony?

PIT-36L jest drukiem rozliczeniowym, przeznaczonym dla przedsiębiorców, który umożliwia opłacanie podatku w wysokości stałej stawki 19% od uzyskanego dochodu. Jest to tak zwany podatek liniowy, który opłacalny jest głównie dla firm, uzyskujących wysoki przychód, który przy zastosowaniu PIT-36, musiałby być opodatkowany na 32%, a dzięki tej opcji opłaci jedynie 19% z pozyskanych zarobków. Formularz rozliczeniowy należy wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku następującego, po naszym roku rozliczeniowym.