Co to PIT-37?

Za pośrednictwem druku PIT-37 rozlicza się najwięcej polskich podatników, ponieważ przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które w danym roku podatkowym uzyskały przychód z tytułu wykonywanej pracy na podstawie umowy o pracę. Podatnicy rozliczający PIT-37 opodatkowują swoje przychody w oparciu o ogólne zasady i przy zastosowaniu skali podatkowej, wynoszącej 18% lub 32%. Stawkę 32% opłacają podatnicy, którzy uzyskali przychód przekraczający kwotę 85 528 zł, wówczas wyższa stawka podatku dotyczy nadwyżki ponad określoną kwotę.