Co trzeba zrobić, aby korzystać z podatku liniowego?

Aby podatnicy prowadzący własną działalność mogli skorzystać z możliwości liniowego rozliczenia podatku muszą złożyć pisemną deklarację do urzędu skarbowego, którą wyraża się przy użyciu druku CEIDG-1. Taki wniosek należy złożyć najpóźniej do 20 stycznia trwającego roku podatkowego.
W przypadku gdy nasze rozliczenie dotyczy jednak przychodów pozyskanych za pośrednictwem działów specjalnych produkcji rolnej, musimy złożyć naszą deklarację do 1 grudnia roku poprzedzającego rok rozliczeniowy.
Przy pomocy załącznika CEIDG-1 podatnicy mogą także złożyć rezygnację z liniowej formu opodatkowania swoich przychodów.