Czego nie można odliczyć w PIT-36L?

Podczas rocznego rozliczenia podatkowego, używając formularza PIT-36L nie można:

  • uwzględnić w rozliczeniu kwoty wolnej od podatku,
  • dokonać rozliczenia wspólnego z małżonkiem,
  • rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • odliczyć ulgi internetowej,
  • skorzystać z ulg dla honorowych dawców krwi,
  • dokonać odliczeń w związku z podarowanymi darowiznami na cele charytatywne,
  • uwzględnić w rozliczeniu nienależnie pobranych świadczeń,
  • odliczyć ulgi rehabilitacyjnej,
  • wykorzystać ulgi związanych z kultem religijnym.