Czy działalność gospodarcza może rozliczać się przy pomocy PIT-38?

Deklaracja podatkowa PIT-38 przeznaczona jest dla rozliczania określonych przychodów przez podatników. Działalność gospodarcza, która uzyskała przychody w związku z objęciem lub sprzedażą papierów wartościowych, dokonuje rozliczenia poprzez druk PIT-36 lub PIT-36L, w przypadku korzystania z podatku liniowego.