Czy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem przy wypełnianiu PIT-37?

Podczas rozliczania rocznego przychodu opodatkowanego na ogólnych zasadach podatnicy mają możliwość z skorzystania z formy łącznego rozliczenia z małżonkiem.

Należy jednak pamiętać, iż w przypadku gdy jedno z małżonków musi dokonać rozliczenia przy użyciu PIT-36, to drugi współmałżonek rozlicza się już tylko wspólnie na druku PIT-36 i nie należy wypełniać formularza PIT-37.