Dla kogo przeznaczony jest PIT-36?

Formularz rozliczeniowy PIT-36 został stworzony z myślą o rozliczeniu podatników, którzy:

  • przede wszystkim zdobyli zarobki finansowe za pośrednictwem prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • korzystają z tak zwanego kredytu podatkowego, także w przypadku rozliczenia w przeciągu pięciu lat od chwili skorzystania z tego kredytu,
  • uzyskali przychody, pochodzące z działów specjalnych produkcji rolnej, które opodatkowane są na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • zdobyli przychód z tytułu wynagrodzenia od zagranicznego pracodawcy,
  • również w przypadku, gdy sami płacimy zaliczki na podatek, związane z zarobkowaniem u pracodawcy spoza granic Polski,
  • posiadają przychód ze źródeł, które są objęte ogólnymi zasadami opodatkowania, na które nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek,
  • rozliczają przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, który nie jest objęty rozliczeniem ryczałtowym, którego dokonuje się przy pomocy PIT-36 oraz są opodatkowane na ogólnych zasadach.