Do kiedy należy składać PIT-38?

Podatnicy rozliczający swój przychód wypełniając PIT-38 powinny wypełnione deklaracje złożyć do urzędu skarbowego, tak jak w większości przypadków druków PIT, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym.