Do kiedy należy złożyć PIT-37?

Formularz rozliczeniowy PIT-37 podatnicy zobowiązani są do złożenia w urzędzie skarbowym wypełnionych druków nie później niż do 30 kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym.