Jak rozliczyć przychód zza granicy w PIT-38?

Jeśli podatnik w danym okresie rozliczeniowym uzyskał przychód związany z objęciem lub sprzedażą papierów wartościowych mają obowiązek dokonania rozliczenia w urzędzie skarbowym w Polsce przy pomocy PIT-38.

Jeśli posiadamy umowę dotyczącą unikania podwójnego podatku rozliczenia dokonać można jedynie w kraju, w którym doszło do uzyskania przychodu. Z zasady unikania podwójnego podatku podatnicy korzystać mogą także rozliczają swój przychód w Polsce.