Jakie są stawki podatku w PIT-28?

Stawka podatku w rozliczeniu przy pomocy formularza PIT-28 jest zróżnicowana, należy więc wybrać odpowiednie oprocentowanie w zależności od rodzaju działalności:

  • 2% – dotyczy opodatkowania sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, gdzie pochodzą one z własnych hodowli, a produkty nie są przetworzone przemysłowo
  • 3% – zastosować należy w przypadku prowadzenia działalności gastronomicznej, w której nie jest sprzedawany alkohol powyżej 1,5%, jak również działalności usługowej, handlu i działalności rybackiej. Oprócz tego tej wysokości opodatkowanie dotyczy w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku, który ma związek z prowadzoną działalnością.
  • 5,5% – stosuje się, gdy pozyskany przychód pochodzi z działalności wytwórczej, lub robót budowlanych, czy też przewozu ładunków.
  • 8,5% – jest stawką podatku, którą stosuje się do opodatkowania sprzedaży napojów powyżej 1,5%. następnym rodzajem działalności opodatkowanej na 8,5 procent to zarobkowanie poprzez wytwarzanie przedmiotów z materiałów, otrzymanych od zamawiającego.
  • 10% – dotyczy rozliczenia przychodów, pochodzących od zbycia praw majątkowych lub składników majątku.
  • 17% – jest to stawka obowiązująca w przypadku świadczenia usług parkingowych, hotelarskich oraz organizatorów wyjazdów turystycznych. Dodatkowo można z niej skorzystać, kiedy świadczymy usługi programistyczne, fotograficzne, a także obsługi radio-taxi oraz w przypadku hurtowników.
  • 20% – stała dwudziestoprocentowa stawka przeznaczona jest dla podatników, któzy uzyskali przychody, w związku z wykonywanym wolnym zawodem, takim jak lekarze, nauczyciele, dentyści, tłumacze.