Jakie są załączniki w PIT-36?

Do rozliczenia na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej podatnicy mogą dołączyć załączniki:

  • PIT/O, który jest przeznaczony do uwzględnienia w swoim rozliczeniu odliczeń od dochodu i podatku,
  • PIT/D, który umożliwia podatnikom odliczenie poniesionych w danym roku podatkowym wydatków, związanych z mieszkaniem,
  • PIT/UZ, dzięki któremu podatnicy uzupełniają swoje zeznania podatkowe,
  • PIT/M, który umożliwia rodzicom rozliczenie dochodu swoich małoletnich dzieci, pozyskanych w roku rozliczeniowym,
  • PIT/B, który jest załącznikiem dotyczącym dochodu oraz straty, która została uzyskana poprzez prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,

PIT/ZG, który stosowany jest w celu rozliczenia zarobków, związanych z zagranicznymi pracodawcami.