Jakie stosuje się ulgi i odliczenia w rozliczeniu PIT-39?

W trakcie rozliczania przychodów, które pochodzą z tytułu sprzedaży nieruchomości od uzyskanego przychodu, który jest określony w umowie, odejmuje się koszty, jakie zostały poniesione w związku z nabyciem, czy też w związku ze zwiększeniem wartości danej nieruchomości.

Podatnicy wypełniający PIT-39 nie mają możliwości korzystania z ulgi i odliczeń od podatku, które obniżyłyby kwotę należnego podatku.