Jakie ulgi i odliczenia obowiązują w PIT-36L?

Podatnicy korzystający z rozliczenia podatku poprzez złożenie deklaracji PIT-36L mają możliwość:

  • odliczyć koszty uzyskania przychodu,
  • obniżenia kwoty podatku poprzez odliczenie składek, które zostały opłacone na ubezpieczenie społeczne,
  • skorzystać z tak zwanej ulgi abolicyjnej,
  • przekazać swój 1% podatku z przeznaczeniem na organizację pożytku publicznego,
  • odliczyć składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne,
  • skorzystać z ulgi z tytułu działalności badawczo-rozwojowej,
  • koszty związane z IKZE.