Jakie ulgi i odliczenia obowiązują w PIT-37?

Osoby rozliczające swój roczny przychód za pośrednictwem deklaracji podatkowej PIT-37 w swoim formularzu uwzględnić mogą:

  • ulgę budowlaną, która umożliwia pomniejszenie przychodu. Korzystają z niej osoby, które spłacały kredyt lub pożyczkę, z których fundusze zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe i remonty.
  • Ulgę z tytułu wychowywania dziecko jako osoba samotna.
  • Ulgę dla rodziców i opiekunów wychowujących dzieci małoletnie lub do 25 roku życia pod warunkiem, iż kontynuują naukę.
  • Ulgę przeznaczoną dla osób, które korzystają z rehabilitacji oraz ponoszą wydatki pielęgnacyjne.
  • Ulgę internetową, z której skorzystać można w dwóch następujących po sobie latach.
  • Ulgi związane z przekazanymi darowiznami związanymi z celami pożytku publicznego lub charytatywnymi oraz związanych z kultem religijnym i wynikających z faktu oddawania krwi.