Jakie ulgi i odliczenia obowiązują w PIT-38?

W przypadku rozliczania przychodów pochodzących z akcji, udziałów i papierów wartościowych podatnicy nie mają możliwości skorzystania z ulgi i odliczeń od uzyskanego przychodu i jego całość należy opodatkować, zgodnie z obowiązującą stawką podatkową.