Jakie załączniki można dołączyć do PIT-37?

W przypadku rozliczenia swoich rocznych przychodów przy użyciu druku PIT-37 podatnicy mogą do zeznania dołączyć:

  • PIT/O, dzięki któremu podatnicy w swoim zeznaniu podatkowym uwzględniają ulgę prorodzinną, ulgę internetową oraz rehabilitacyjną. Dodatkowo mogą dokonać odliczeń w związku z przekazanymi darowiznami na cele pożytku publicznego, cele charytatywne, cele związane z kultem religijnym lub wynikające z krwiodawstwa. Oprócz tego można skorzystać z ulgi na IKZE oraz ulgi zagranicznej.
  • PIT/D, który dotyczy odliczania ulg mieszkaniowych, ale również ulg odsetkowych oraz domowych, jak ulga remontowa oraz budowlana. PIT/D składamy jest przez małżonków zawsze wspólnie, oczywiście wyłączając sytuację, gdy w stosunku do małżonków została orzeczona separacja.
  • PIT-2K, w przypadku, gdy po raz pierwszy stosuje się w rozliczeniu ulgę odsetkową.