Jakie załączniki można składać z PIT-36L?

Rozliczając przychody stosując podatek liniowy możemy wraz z drukiem PIT-36L złożyć także:

  • PIT/B, który umożliwia rozliczenie dochodu oraz straty, które zostały uzyskane za pośrednictwem pozarolniczej działalności gospodarczej.
  • PIT/Z, który stanowi informację o wysokości uzyskanych dochodów lub straty, która odnosi się do zwolnienia z art. 44 ust.7a.
  • PIT/ZG, który jest stosowany w przypadku uzyskania dochodów pochodzących spoza granic naszego kraju oraz o wysokości opłaconego podatku w danym roku podatkowym.
  • ZAP-3,
  • NIP-2.