Kiedy trzeba wypełnić PIT-38?

Deklaracja podatkowa za dany rok rozliczana przy pomocy PIT-38 przeznaczona jest dla:

  • osób, które posiadają przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych,
  • podatników, którzy dokonali odpłatnego zbycia udziałów w spółkach, które posiadają osobowość prawną,
  • osób, które dokonały tak zwanej sprzedaży krótkiej,czyli dokonali sprzedaży pożyczonych papierów wartościowych,
  • podatników, rozliczających dochód ze sprzedaży pochodnych instrumentów finansowych,
  • osób, które w danym roku podatkowym objęli udziały w spółkach, które posiadają osobowość prawną,
  • wszystkich, którzy objęli udziały w spółdzielniach,