Kto musi wypełnić PIT-39?

W deklaracji podatkowej PIT-39 swoje przychody z 5 lat wstecz, rozliczają podatnicy, którzy uzyskali przychód w formie nabycia nieruchomości odpłatnie lub w postaci nieruchomości, która została otrzymana w spadku, a następnie w ciągu pięciu lat dokonali jej sprzedaży.

Poprzez nieruchomość rozumiane są:

  • budynki mieszkalne
  • części udziałów w budynkach mieszkalnych,
  • lokale mieszkalne,
  • posiadane części udziałów w lokalach mieszkalnych,
  • grunty,
  • udziały w częściach gruntów,
  • wieczyste prawo użytkowania,
  • spółdzielcze prawo własnościowe
  • udziały w prawach do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.