Kto wypełnia PIT-36L?

Druk rozliczeniowy PIT-36L składać i przy jego pomocy mogą rozliczać się:

  • działalności gospodarcze, które są prowadzone samodzielnie (jednoosobowo),
  • działalności gospodarcze zatrudniające pracowników,
  • wspólnicy spółek cywilnych,
  • wspólnicy spółek jawnych,
  • partnerzy spółek partnerskich,
  • komandytariusze spółek komandytowych,
  • komplementariusze spółek komandytowych.