Rozliczenie PIT 2018 / 2019

Nigdy do tej pory rozliczenie PIT nie było takie proste! Dzięki usłudze Twój e-PIT większość polskich podatników może odetchnąć z ulgą, ponieważ osoby dotychczas wypełniające PIT-37 lub PIT-38, otrzymają przygotowane przez Urząd Skarbowy rozliczenia podatku za 2018 rok. Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej, przygotowane zeznania podatników mają zostać udostępnione już 15 lutego 2019 roku.

Kto może skorzystać z Twój e-PIT?

W roku 2019, a więc podczas rozliczenia za rok 2018 z programu Twój e-PIT będą mogli skorzystać podatnicy, którzy:

 • osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie,
 • osoby pobierające stypendium,
 • osoby pobierające emeryturę lub rentę,
 • osoby prowadzące działalność osobistą,
 • osoby osiągające przychody z tytułu praw autorskich,
 • osoby osiągające przychody z tytułu posiadanych praw majątkowych,
 • osoby sprzedające udziały w spółkach,
 • osoby nabywające udziały w spółkach w zamian za niematerialny wkład.

Skąd Urząd Skarbowy będzie posiadał dane o przychodach?

Urzędy Skarbowe od lat mają dane dotyczące naszych dochodów na podstawie PIT-11, które są każdego roku przekazywane przez pracodawców. To właśnie za pomocą tego druku oraz formularza PIT-8C w przypadku dochodów kapitałowych Urząd Skarbowy określi sumę naszych przychodów w ciągu roku podatkowego. Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o wszelkie odliczenia od dochodu i podatku. Informacje o nich Urząd Skarbowy pobierze z naszych deklaracji z ubiegłych lat oraz z rejestrów KAS.

Co powinien zrobić podatnik?

Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT, należy zalogować się do Portalu Podatkowego za pomocą Profilu Zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub za pomocą własnych danych i wysokości przychodów. W Twój e-PIT mamy kilka możliwości:

 • możemy nie robić absolutnie nic - nasza deklaracja podatkowa zostanie automatycznie wysłana do Urzędu Skarbowego 30 kwietnia 2019 roku,
 • możemy zalogować się, sprawdzić i zatwierdzić rozliczenia - w ten sposób otrzymamy szybciej zwrot podatku,
 • możemy zalogować w celu wprowadzenia zmian - na przykład wpisanie KRS, dodanie ulg podatkowych i odliczeń od podatku
 • możemy zrezygnować z przygotowanej deklaracji podatkowej i wypełnić ją samodzielnie.