Formularz ZAP-3 i NIP 7

Zobacz Formularz ZAP-3 i NIP 7

Do czego służą te druki?

Formularz ZAP-3 i NIP 7 wypełniany jest przez podatników do urzędu skarbowego, w celu poinformowania o zmianie swoich danych. Jeżeli więc informacje uległy zmianie, takie jak adres zamieszkania, numer konta bankowego, na który wysyłany jest zwrot podatku, numer telefonu kontaktowego itd należy złożyć odpowiedni dla siebie druk.

Kiedy wybrać ZAP-3, a kiedy NIP 7?

Druk NIP 7 przeznaczony jest dla przedsiębiorców, posługujących się numerem NIP, osób, które nie prowadzą działalności, ale są podatnikiem VAT, lub płatnikiem podatków oraz składek ZUS, czy też nie posiadają numeru PESEL.

Kiedy jednak posiadamy identyfikator PESEL, nie prowadzimy własnej działalności, jak również nie opłacamy podatku oraz składek ZUS i nie jesteśmy podatnikiem VAT korzystamy z druku ZAP-3.

Składanie druku

W przypadku, gdy uległy zmianie dane u osoby posiadającej numer PESEL nie ma określonego terminu na poinformowanie o tym urzędu skarbowego, warto to jednak zrobić jak najszybciej, aby uniknąć niechcianych sytuacji, jak na przykład wysłany zwrot podatku na nieaktualny numer konta bankowego. Podatnicy najczęściej korzystają z tego formularza w trakcie składania rocznej deklaracji podatkowej.

Jeśli jednak sprawa dotyczy przedsiębiorców są oni zobowiązani do złożenia druku NIP 7 w terminie do 7 dni od dnia, w którym została dokonana zmiana danych.

Podatnicy mają możliwość złożenia niezbędnego druku w urzędzie osobiście, ale także można tego dokonać poprzez wysłanie listu poleconego oraz przez internet.

Formularze ZAP-3 oraz NIP 7 nie stanowią załączników do rozliczenia podatkowego i można je składać jako samodzielny druk informujący o dokonanej zmianie.