Załącznik PIT-2K

Zobacz Załącznik PIT-2K

Kiedy należy złożyć załącznik?

Druk PIT-2K składany jest, gdy podatnik po raz pierwszy chce dokonać odliczenia, związanego z poniesionymi wydatkami na cele mieszkaniowe.

W przypadku chęci korzystania w kolejnych latach z uzyskanych ulg podatnicy nie składają już załącznika PIT-2K, a swoich odliczeń dokonują już tylko używając formularza rozliczeniowego PIT-D.

Jak składa się PIT-2K?

Rozliczenie na podstawie druku PIT-2K zawsze stanowi załącznik do właściwej deklaracji podatkowej. Dodatkowo należy w takim przypadku do zeznania podatkowego dołączyć załącznik PIT-D, który przeznaczony jest do korzystania z ulg mieszkaniowych.

Jakich odliczeń można dokonać?

Dzięki skorzystaniu z załącznika PIT-2K podatnicy mają możliwość uwzględnienia w swoim rozliczeniu wydatków, które zostały poniesione z tytułu opłaconych odsetek od kredytów i pożyczek mieszkaniowych, kredytów i pożyczek, które zostały zaciągnięte na spłatę kredytu mieszkaniowego, oraz kolejnych kredytów i pożyczek, które przeznaczone były na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Rozliczenie wspólne z małżonkiem

Małżonkowie dokonujący rozliczenia przy użyciu załącznika PIT-2K dokonują go wspólnie na jednym druku, także w przypadku, gdy podstawowe rozliczenie dokonane jest oddzielnie, przy użyciu dwóch deklaracji podatkowych.

Załącznik PIT-2K