Załącznik PIT-B

Zobacz Załącznik PIT-B

Kto wypełnia PIT-B?

Druk PIT-B jest załącznikiem, który dołącza się do zeznania podatkowego, który rozliczany jest przez przedsiębiorców, którzy korzystają z opodatkowania według ogólnych zasad lub z rozliczenia podatku przy użyciu podatku liniowego.

Oznacza to, iż załącznik PIT-B dołącza się w przypadku wypełniania formularza rozliczeniowego PIT-36 oraz PIT-36L. W żadnym innym przypadku nie korzystamy z tego załącznika. Również przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym nie dołączają do swojego rozliczenia druku PIT-B.

Do czego służy druk PIT-B?

Podczas wypełniania załącznika PIT-B podatnicy wykazują wysokość dochodów lub straty, która została uzyskana w rozliczanym roku podatkowym oraz pochodzi z prowadzonej pozarolniczą działalność gospodarczą.

Składanie załącznika

Składany druk PIT-B musi zawsze stanowić załącznik do formularza PIT-36 lub PIT-36L i nie może zostać złożony przez podatnika jako oddzielny druk.

Podatnicy wypełniają jeden załącznik PIT-B, w przypadku gdy prowadzą jedną księgę, także jeśli jest ona prowadzona dla wielu działalności.

Kiedy mamy do czynienia z prowadzeniem większej ilości ksiąg należy wypełnić część B.2. Lub skorzystać z kolejnych załączników PIT-B, w ilości wynikającej z ilości prowadzonych ksiąg.

PIT-B, a rozliczenie wspólne

Warto pamiętać, iż PIT-B zawsze należy składać oddzielnie, co oznacza, że nie mamy możliwości dokonania rozliczenia wspólnego na tym formularzu. Każdy z małżonków jest zobowiązany do wypełnienia własnego załącznika.

Również, kiedy małżonkowie korzystają z możliwości rozliczenia wspólnie dochodu na formularzu podatkowym, to załącznik jest składany oddzielnie dla każdego z małżonków.

W przypadku, gdy tylko jeden z małżonków posiada dochody pochodzące z działalności gospodarczej, drugi z nich nie składa własnego druku PIT-B i dokonuje tego tylko małżonek, będący przedsiębiorcą.

Załącznik PIT/B