Załącznik PIT-D

Zobacz Załącznik PIT-D

Do czego służy PIT-D?

Druk PIT-D stanowi informację o poniesionych wydatkach związanych z celami mieszkaniowymi. Wypełniają go więc podatnicy, którzy chcą rozliczyć nabyte l ubiegłych latach ulgi budowlane.

Dzięki formularzowi PIT-D mamy możliwość uwzględnienia w swoim rocznym rozliczeniu:

  • ulgę odsetkową, która dotyczy spłaty odsetek kredytu, który został pobrany na cele mieszkaniowe, lub też dotyczy odsetek pochodzących z kredytu refinansującego taki kredyt,
  • wydatków związanych z gromadzeniem oszczędności na jednym rachunku, w banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
  • wydatków z tytułu spłaty kredytu, które zostały otrzymane z zakładu pracy,
  • ulgę remontową, dzięki której podatnicy rozliczają poniesione koszty na remont oraz modernizację domu lub mieszkania.

Składanie PIT-D

PIT-D składany jest zawsze przez podatników jako załącznik do głównej deklaracji podatkowej. Nie ma możliwości złożenia PIT-D jako samodzielny druk rozliczeniowy.

Z tego załącznika skorzystać mogą podatnicy, którzy rozliczają swoje roczne przychody przy pomocy deklaracji PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28.

Dodatkowo w przypadku, gdy dokonać chcemy odliczenia po raz pierwszy w swoim rocznym rozliczeniu, które zostały nabytych we wcześniejszych latach należy skorzystać z druku PIT-2k.

Rozliczenie wspólne małżonków

Załącznik PIT-D wypełniany jest zawsze razem przez małżonków, niezależnie czy wybrali formę wspólnego czy osobnego rozliczenia podatku.

Także w sytuacji, gdy w trakcie trwania małżeństwa została ustanowiona rozdzielność majątkowa, a małżonkowie wypełnić muszą oddzielne zeznania podatkowe, druk PIT-D składają wspólny.

Wyłącznie w przypadku ustanowienia separacji małżonków muszą oni wypełnić oddzielne załączniki PIT-D.

VAT, a PIT-D

Ważne jest, aby pamiętać, że załącznik PIT-D nie jest drukiem związanym ze zwrotem VAT-u. W przypadku chęci uzyskania zwrotu należy wypełnić formularz VZM-1.

Załącznik PIT/D