Załącznik PIT-DS

Zobacz Załącznik PIT-DS

Kiedy i jak składać PIT-DS?

Druk rozliczeniowy PIT-DS przeznaczony jest dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego uzyskali przychody, pochodzące z prowadzonych specjalnych działów produkcji rolnej.

Załącznik ten stanowi informację o wysokości uzyskanych dochodów, lub poniesionej straty w roku podatkowym z działów specjalnych produkcji rolnej.

Ten formularz rozliczeniowy składany jest zawsze jako załącznik do głównej deklaracji podatkowej, a nigdy jako samodzielny druk. Oznacza to, że należy złożyć go łącznie z wypełnionym PIT-36 lub PIT-36L, w zależności od tego, czy dokonujemy rozliczenia według skali podatkowej, czy też korzystamy z możliwości opodatkowania liniowego.

Jak rozliczać PIT-DS?

Rozliczenia z produkcji rolnej dokonywane są na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub w oparciu o księgi rachunkowe, a następnie wykazywane na druku PIT-DS.

Na jednej deklaracji PIT-DS podatnicy uwzględnić mogą maksymalnie 3 działy specjalne produkcji rolnej. Jeśli mamy do czynienia z ich większą ilością należy wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym kolejny lub kolejne załączniki.

Rozliczanie działów specjalnych z małżonkiem

Podczas dokonywania rozliczenia przychodu lub straty, pochodzącej z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej podatnicy niezależnie od tego czy składają swoje deklaracje podatkowe odrębnie, czy też korzystają z możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem, są zobowiązani do złożenia indywidualnych załączników PIT-DS.

Załącznik PIT/DS