Załącznik PIT-M

Zobacz Załącznik PIT-M

Kiedy należy złożyć PIT-M?

Druk PIT-M jest formularzem, który wypełniają podatnicy, których dzieci do 18 roku życia w danym roku podatkowym osiągnęły dochód, który podlega opodatkowaniu łącznemu wraz z rodzicami czy też opiekunami prawnymi.

Składanie załącznika

Załącznik PIT-M składany jest wyłącznie z główną deklaracją PIT-36. Kiedy mamy do czynienia z uzyskaniem dochodu małoletniego dziecka, gdy rodzice dokonują rozliczenia przy pomocy druku PIT-37, są oni zmuszeni do zmiany swojego druku na PIT-36 i przy jego użyciu należy dokonać rozliczenia dochodów dziecka.

Kiedy podatnicy, będący rodzicami dziecka, które w danym roku podatkowym osiągnęło przychód dokonują swojego rozliczenia przy zastosowaniu ryczałtu ewidencjonowanego czy też podatku liniowego, są zobowiązani oni do dodatkowego wypełnienia deklaracji PIT-36 oraz dołączenia do niej załącznika PIT-M, na którym wykazane będą dochody dziecka.

W przypadku, gdy rodzic nie uzyskuje przychodów, czy też uzyskuje wyłącznie takie, które są zwolnione z opodatkowania także należy wypełnić deklarację podatkową PIT-36 oraz załącznik PIT-M, dotyczący przychodów uzyskanych przez małoletniego.

Kiedy nie dotyczy nas PIT-M?

Należy zapamiętać, że w przypadku, gdy dochody małoletniego pochodzą ze stosunku pracy oraz zlecenia, ale także z pobranych stypendiów i dochody uzyskane z tytułu rozporządzania nieruchomościami lub ruchomościami, które posiada małoletni na przykład ze spadku, małoletni powinien wypełnić swoją własną deklarację podatkową, która przed złożeniem zostanie podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Rozliczenie z małżonkiem, a dochody dziecka

Jeżeli małżonkowie, będący rodzicami dziecka podlegają samodzielnemu rozliczeniu swojego podatku muszą oddzielnie dokonać rozliczenia dochodu małoletniego po połowie każdy z małżonków.

Do dokonania rozliczenia przychodów rozliczanych przy użyciu załącznika PIT-M małżonkowie korzystający z możliwości wspólnego zeznania podatkowego wypełniają także wspólnie załącznik.

Załącznik PIT/M