Załącznik PIT-O

Zobacz Załącznik PIT-O

Niewątpliwie jeden z najczęściej wypełnianych załączników przez podatników. Dzięki drukowi PIT-O istnieje możliwość skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych.

Składanie formularza PIT-O odbywa się wyłącznie podczas jednoczesnego złożenia swojego rozliczenia rocznego. Nie można składać go jako oddzielną deklarację podatkową.

Kiedy można dołączyć PIT-O do rozliczenia?

Z możliwości uwzględnienia wielu ulg mogą skorzystać podatnicy, którzy rocznego rozliczenia dokonują przy zastosowaniu druku PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. W innych przypadkach, takich jak rozliczanie dochodów przy użyciu podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego nie ma możliwości dołączenia załącznika PIT-O, stanowiącego informację o odliczeniach od dochodu oraz podatku w danym roku podatkowym.

Odliczenia i ulgi w PIT-O

Podatnicy korzystający z załącznika PIT-O uwzględniają na swoim druku odliczenia od dochodu, jakimi są:

  • ulga internetowa,
  • ulga rehabilitacyjna, związana z wydatkami poniesionymi na cele rehabilitacyjne oraz mające na celu polepszenia i ułatwienia wykonywania czynności życiowych,
  • odliczenia darowizn, które zostały wydatkowane na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, charytatywno-opiekuńcze oraz z tytułu oddawania krwi,
  • zwroty związane z nienależnie pobranymi świadczeniami,
  • wydatki poniesione na nowe technologie
  • oraz ulgę stosowaną, gdy podatnik wpłaca fundusze na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Dodatkowo podatnicy dzięki wypełnieniu PIT-O mają możliwość odliczenia od swojego podatku:

  • ulgi prorodzinnej, tak zwanej na dziecko
  • ulgi abolicyjnej,
  • ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów i zatrudnienia, aby zostali oni przygotowani zawodowo
  • oraz ulgi związanej z umową aktywizacyjną.

Jak wypełniać załącznik podczas wspólnego rozliczenia z małżonkiem?

W przypadku wypełniania i składania załącznika PIT-O przez osoby pozostające w związku małżeńskim oraz rozliczające się wykorzystując możliwość rozliczenia wspólnego składany jest wspólny załącznik PIT-O. Natomiast, kiedy wybrali lub musieli wypełnić oddzielne główne deklaracje podatkowe muszą wówczas złożyć dwa osobne załączniki PIT-O do swoich zeznań podatkowych.

Załącznik PIT/O