Załącznik PIT-Z

Zobacz Załącznik PIT-Z

Do czego służy załącznik PIT-Z?

Druk PIT-Z wypełniany jest w przypadku chęci skorzystania z tak zwanego kredytu podatkowego. Dzięki tej możliwości podatnicy, będący przedsiębiorcami mogą odroczyć opłacenie podatku z danego roku podatkowego.

W takiej sytuacji przedsiębiorca przez kolejne 5 lat opłaca po 20% należnego podatku, dopłacając go do podatku głównego za następny rok podatkowy.

Kto może skorzystać z kredytu podatkowego?

Załącznik PIT- Z przeznaczony jest dla przedsiębiorców, prowadzących własną pozarolniczą działalność gospodarczą i dokonują rozliczenia podatkowego przy pomocy głównych deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L. W przypadku innych form opodatkowania podatnicy nie mają możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Ważnym warunkiem niezbędnym do skorzystania z kredytu podatkowego jest, aby przedsiębiorca dopiero rozpoczął prowadzenie działalności i była ona prowadzona przez co najmniej 10 miesięcy lub dwa lata po roku, w którym została rozpoczęta działalność.

Dodatkowo aby móc opłacić należny podatek w ratach w trakcie trwania roku podatkowego poprzedzającego rok korzystania ze zwolnienia należy posiadać średni miesięcznych przychód w wysokości co najmniej 1000 euro, a dokłada wartość jest określana na podstawie średniego kursu waluty.

Oprócz tego należy w okresie od dnia założenia działalności do 1 stycznia roku, w którym zostanie rozpoczęty kredyt podatkowy pozostawać tak zwanym  „małym przedsiębiorcą”, a dodatkowo firma zatrudnia co najmniej 5 osób na podstawie umowy o pracę, na pełen etat.

Podczas prowadzenia działalności nie można wykorzystywać trwałych środków.

Rozliczenie z małżonkiem

Niezależnie od tego, czy małżonkowie dokonują wspólnego rozliczenia głównego, czy też rozliczają się osobno, załącznik PIT-Z zawsze musi być składany indywidualnie przez każdego z małżonków.

Załącznik PIT/Z