Załącznik PIT-ZG

Zobacz Załącznik PIT-ZG

Do czego służy druk PIT-ZG?

Formularz rozliczeniowy PIT-ZG składany jest przez podatników w celu określenia wysokości dochodów, pochodzących spoza granicy naszego kraju oraz o wysokości podatku, który został uiszczony w danym roku podatkowym.

Jak składać załącznik PIT-ZG?

W swoim rozliczeniu rocznym podatnicy mają możliwość dokonania opodatkowania przychodów uzyskanych za granicą, którzy całkowitego opodatkowania dokonują na podstawie deklaracji podatkowej PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39.

Dla każdego państwa, w którym uzyskane były przychody podatnicy wypełniają i składają do urzędu skarbowego oddzielne załączniki.

Formularz PIT-ZG składany jest zawsze jako załącznik do głównej deklaracji, nie może być on składany jako samodzielny druk rozliczeniowy.

Kiedy nie trzeba składać PIT-ZG?

W przypadku pracy za granicą, która jest wykonywana na rzecz firmy, pochodzącej z Polski, lub jest ona zlecona przez polskiego pośrednika oraz wynagrodzenia wypłacane są przez polaka,, pracownicy nie muszą wypełniać druku PIT-ZG.

Jak uniknąć podwójnego podatku?

Aby podatnicy nie opłacali podwójnego podatku, zarówno w kraju, w którym wykonywana jest praca, jak i w Polsce należy dokonać odliczenia wysokości opłaconego podatku za granicą naszego kraju.

Drugą metodą jest zwolnienie z progresją, w której do uzyskanych dochodów należy dodać dochody, które są zwolnione od podatku uzyskane za granicą. Następnie należy obliczyć należny podatek według skali oraz ustalić stopę procentową podatku, na podstawie której zostanie opodatkowany uzyskany dochód.

Rozliczenie wspólne z małżonkiem

W trakcie rozliczanie przychodów, uzyskanych poza granicami kraju, bez różnicy czy osoby pozostające w związku małżeńskim zdecydowały o łącznym rozliczeniu, czy oddzielnym, załącznik PIT-ZG składany jest zawsze indywidualnie przez każdego z nich.

Załącznik PIT/ZG